Najmłodsi uczniowie ślubują.

Tradycją Gimnazjum Nasza Jedynka jest uroczystość w trakcie której uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrekcji szkoły, Nauczycieli i swoich rodziców składają ślubowanie. Od tej chwili stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysięgi, symboliczny moment pasowania na ucznia nie pozwalają wymazać ze wspomnień tej uroczystości. W tym roku uroczyste ślubowanie złożyło 26 uczniów.

Początek końca?

Dziś 1 września, zatem rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Kolejni uczniowie (25 osób) rozpoczyna naukę w klasie I gimnazjum. A skąd ten koniec w tytule posta? Otóż wszystko wskazuje na to, że dzisiejsi pierwszoklasiści będą ostatnim rocznikiem w gimnazjum. Zapowiada się reforma, której celem jest likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej (powszechnej?). Czy to słuszny krok, czas pokaże…
Tymczasem życzymy uczniom wytrwałości w ciężkiej, codziennej pracy oraz dobrych i bardzo dobrych ocen. Poniżej kilka obrazków z uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego.