Rekrutacja

Co oferuje Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka w roku szkolnym 2017/2018 ?

  • sympatyczną i ciepłą  atmosferę,
  • doświadczoną i znakomicie wykwalifikowaną kadrę,
  • darmowe podręczniki do klasy,
  • wszystkie lektury szkolne dostępne w bibliotece,
  • lekcje prowadzone z wykorzystaniem środków audiowizualnych, tablicy  multimedialnej,
  • dziennik elektroniczny,
  • zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego – zajęcia z wielu dyscyplin sportowych w tym basen oraz „ścianka wspinaczkowa”,
  • dodatkowe godziny z: jęz. polskiego, matematyki  i  jęz. angielskiego,
  • koła zainteresowań zgodne z wyborem uczniów (z naciskiem na zajęcia językowe),
  • ciekawe wycieczki, warsztaty, kino, teatr,

Niestety, naboru już nie prowadzimy, decyzją polityczną gimnazja znikają z systemu oświatowego w Polsce!.