Wywiadówki

Szanowni Rodzice!

W dniu 3 kwietnia 2014 (czwartek) od godz. 16.00 do 18.00 odbędą się indywidualne spotkania z wychowawcami klasy I i II, na których można będzie zapoznać się z aktualnymi ocenami uczniów.

Od godz. 16.30 będzie też do Państwa dyspozycji Pani M. Postek.

Zapraszamy!

Wywiadówki!

Szanowni Państwo Rodzice!

Niniejszym informujemy, że zebrania klasowe Rodziców naszego gimnazjum poświęcone miedzy innymi omówieniu wyników uzyskanych w pierwszym semestrze odbędą się w dniu 18 lutego o godzinie 16.30.

Zapraszamy!

Zebrania rodziców

Szanowni Rodzice!

W dniu 27 listopada 2013 (środa) od godziny 16.30 odbędą się zebrania, których celem będzie analiza dotychczasowych postępów uczniów. W tym dniu będą do Państwa dyspozycji  wszyscy nauczyciele.  Ponadto w klasie II w pierwszej części zebrania będzie uczestniczyć Pani Dyrektor.

Z uwagi na ważność podnoszonych spraw prosimy Państwa o niezawodne przybycie.